Ekologiska produkter på nätet

Letar du efter bra ekologiska produkter på nätet? Ekologiska produkter har blivit vanligare i butikerna och du kan hitta mat, hälsovård, hud- och hårvårds produkter och du kan även hitta bra produkter för barn.

För att vara ekologisk så ska produkterna uppfylla vissa krav som styrs av EG-förordningar eller vissa organisationer som vill skapa ett certifieringssystem. Det enda ekologiska som regleras med regler från EU är ekologisk mat.

  • Ekologisk mat – För att få kallas ekologisk mat så får man till exempel inte använda konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Eventuellt foder skall produceras på den egna gården och vara ekologiskt. Antibiotika till exempel skall användas väldigt begränsat. Djur skall kunna vistas utomhus och kunna bete sig naturligt i sin miljö. Bestrålade och genetiskt modifierade grödor eller organismer får inte användas.
  • Ekologisk hälsovård – Hälsovårds produkter eller naturmedicin / naturläkemedel som de kallas regleras och kontrolleras av Läkemedelsverket och Läkemedelsinspektionen. I Sverige får naturläkemedel endast användas för egenvård.
  • Ekologiska skönhetsprodukter – Det finns försök till att samla alla leverantörer under ett certifieringssystem. I dags läget så finns det många olika märkningar och många produkter som skriver Eco och Ecologic på sina förpackningar utan att de blivit certifierade. Certifieringen har som syfte att garantera kontroll och kvalitet.


Copyright © 2024. All rights reserved.

Posted by admin in category "Gott