Garantier och reklamationsrätt

Som konsument är det viktigt att hålla redan på garanti och reklamationsrätt på den vara man köper, det gäller att ta reda på vilka rättigheter man har som konsument om produkten går sönder och skillnaden mellan reklamation och garanti är stor.

Robot repairing tablet computer

Ibland förväxlas reklamation och garanti då båda kan vara relevanta då en produkt eventuellt går sönder. En garanti är något som en tillverkare eller säljare lämnar helt frivilligt och längden på garantin kan variera, den kan till exempel gälla i ett eller två år. Den kan också gälla olika egenskaper och delar hos produkten och som köpare ska man alltid få skriftlig information om vad som gäller. Säkerheten för dig som köpare om produkten går sönder är antingen att få den reparerad, utbytt eller att köpet går tillbaka, I vissa fall kan avdrag på priset också gälla vid exempelvis transportskada eller annat skönhetsfel. Som säljare har man dock alltid rätt att i första hand reparera produkten ifall ersättningskostnaden blir för stor.

Reklamationsrätten för dig som köpare ger dig rätt att klaga på varan du köpt enligt konsumentköplagen, där styr alltså inte säljare eller tillverkare utan du som konsument har alltid tre år på dig att reklamera varan efter det att du har mottagit den. Det är viktigt att du gör det omgående om du hittar ett fel på produkten då det är på säljarens ansvar de första sex månaderna att bevisa att felet ursprungligen inte fanns . Efter sex månader är det köparens bevisbörda vilket innebär att man måste kunna bevisa att felet funnits redan från början. Får du som konsument rätt så kan du häva köpet och få pengarna tillbaka, få ny vara eller få felet reparerat och i vissa fall även skadestånd.

Givetvis gäller inte något av dessa ifall du som konsument själv varit oaktsam och varan gått sönder exempelvis vid en olycka eller handhavandefel och det är viktigt att man följer service- och skötselanvisningar för att få produkten att hålla så länge som möjlig.Copyright © 2024. All rights reserved.

Posted by admin in category "Köpsäkerhet